OBCHODOVANIE POMOCOU CFD PÁKY

Obchodovanie za použitia pákového efektu je veľmi populárne pri obchodovaní s CFD, pretože umožňuje znásobenie obchodovaného objemu. Pri použití páky obchodujete s vlastným kapitálom aj kapitálom požičaným od brokera. Treba mať na pamäti, že obchodovanie s pákovým efektom násobí zisk aj stratu. Aj keď sa kapitálové trhy môžu zdať pokojné, obchodovanie s pákou môže veľmi rýchlo spôsobiť výrazné zisky aj značné straty.

Podľa aktuálne platnej regulácie v členských štátoch Európskej únie môže broker retailovým investorom ponúknuť maximálny pomer páky 1:30, kedy pomer pri jednotlivých nástrojoch môže byť odlišný. Broker musí podstúpiť kroky na zabránenie negatívneho zostatku na Vašom účte. Cieľom ESMA je chrániť verejný záujem tým, že prispieva k stabilite a efektivite finančného systému. Mimo Európy môžu brokeri často ponúkať pomer páky až 1:100, kedy ani pomer 1:5000 nebol v minulosti výnimkou.

Príklad

Ak si klient kúpi 1 lot menového páru EUR / USD bez páky, zaplatí 100 000 x výmenný kurz, napríklad 100 000 x 1,1 = 110 000 USD. Použitím páky 10:1 by platil 100 000 x výmenný kurz / pákový efekt .

Pre 1 lot, napríklad: 100 000 x 1,1 / 20 = 5500 USD.

 

 

Hedging (zabezpečenie)

V súvislosti s využívaním páky sa často používa termín hedging (zabezpečenie). Hedging slúži k minimalizácii a odstráneniu rizika obchodných pozícií prostredníctvom operácií s derivátmi. Hedging slúži ako zabezpečenie proti riziku nepriaznivého pohybu ceny (kurzu) aktíva.

Hedging môže odstrániť riziká pohybu cien vo Váš neprospech. Existuje mnoho foriem hedgingu. Investori často volia stratégiu otvorenia opačnej obchodnej pozície než tej, ktorú aktuálne držia v portfóliu.

Príklad 

Obchodník má otvorenú krátku pozíciu na ropu. Po nejakom čase dôjde k nečakanej politickej alebo ekonomickej situácii, ktorá zníži produkciu a dodávky ropy, čo môže viesť k výraznému rastu ceny. Keď obchodník otvorí opačnú obchodnú pozíciu (dlhú pozíciu) a cena ropy naozaj vzrastie, na pôvodnej pozícii dôjde k strate, ale na opačnej dosiahne zisk.