ZÁKLADNÉ TERMÍNY: OBCHODNÉ INŠTRUMENTY

Pred otvorením obchodného účtu je nutné zoznámenie sa so základnými pojmami. V úvode si preto vysvetlíme a rozdelíme obchodné nástroje, medzi ktoré patria akcie, komodity, indexy a menové páry. Tieto pojmy je dôležité poznať bez ohľadu na to, či chcete obchodovať reálne cenné papiere alebo CFD (Contracts for difference - rozdielové zmluvy). V nasledujúcich riadkoch sa dozviete viac o jednotlivých nástrojoch a o ich výhodách.

Akcie

Medzi najznámejšie akcie patria akcie veľkých spoločností ako je napríklad výrobca elektromobilov Tesla, materská spoločnosť Googlu - Alphabet, poskytovateľ streamovacích služieb Netflix alebo online predajca Alibaba. Vývoj hodnoty akcií je do veľkej miery ovplyvnený hospodárskymi výsledkami spoločnosti rovnako tak ako vývojom segmentu trhu, v ktorom spoločnosť obchoduje. Aj politická situácia a vývoj globálnej ekonomiky hrá dôležitú úlohu. V prípade, že sa uvedené faktory vyvíjajú pozitívne, obvykle rastú aj akcie danej spoločnosti. Negatívny vývoj však môže znamenať dočasný pokles hodnoty akcií tejto spoločnosti.


Fyzické akcie

Akcie predstavujú časť základného imania spoločnosti, ktorá tieto akcie vydala. Nákupom akcie spoločnosti sa stávate akcionárom a môžete sa podieľať na rozdeľovaní zisku spoločnosti do dividend. Súčasne kúpou akcií získavate hlasovacie práva, ktorých váha závisí od množstva akcií, ktoré vlastníte. Keď hodnota akcií rastie, spoločnosť profituje. Ak však hodnota akcií klesá, dostávate sa do straty. V prípade, že by firma zbankrotovala, máte právo na likvidačný zostatok.

 

CFD na akcie

Rozdielové zmluvy (CFD) umožňujú obchodovanie s akciami spoločnosti bez nutnosti vlastniť podkladové aktívum. Obchodovať je možné akcie, komodity, indexy aj forex. Nemusíte kupovať podkladové aktívum, ale môžete špekulovať o nákupnej a predajnej cene. Držiteľ CFD akcií má iné práva ako akcionár, ktorý je vlastníkom fyzických akcií. Majiteľ CFDna akcie môže špekulovať na rast aj pokles ceny daného aktíva. Zároveň môže využívať finančnú páku, ktorá umožňuje obchodovanie s väčším objemom kapitálu. Držiteľ CFD na akcie nemá hlasovacie práva ani podiel na likvidačnom zostatku. Prípadné vyplácanie dividend podkladového aktíva sa prejaví na účte ako kredit alebo debet vo výške čistej dividendy akcie.


Forex

Pojmom Forex označujeme devízový trh, na ktorom sa obchodujú menové páry. Meny v menovom páre sú dve a delia sa na základnú a denominačnú. Forex je trh s najvyššou likviditou na svete, kedy likvidita je vlastnosť aktíva, vďaka ktorej je možné dané aktívum rýchlo kúpiť a predať za stabilné a transparentné ceny. Medzi najčastejšie obchodované menové páry na svete patrí EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY, USD / CAD, USD / CHF alebo AUD / USD. Ide o páry, ktorým sa hovorí majors. Forex je otvorený 24 hodín počas 5 dní v týždni. Tento trh je decentralizovaný, čo v praxi znamená, že obchody prebiehajú online.


Indexy

Pri investovaní do indexov investujete do hodnoty spoločností, ktoré sa vo vybranom indexe nachádzajú. Investovaním do CFD indexov investori a obchodníci diverzifikujú svoje portfóliá. Rozlišujeme tzv. výberové indexy, ktoré predstavujú vybranú vzorku akcií obchodovaných na konkrétnom trhu alebo súhrnné indexy, ktoré zahŕňajú všetky akcie obchodované na konkrétnom trhu. Indexy slúžia tiež na porovnávanie výkonnosti, tzv. Benchmark index, čo znamená, že znázorňujú vývoj veľkého počtu akcií v jednej burzovej hodnote.

 

 

Okrem spomínaných existujú aj ďalšie indexy:

Cenovo vážené indexy

Indexy vážené podľa tržnej kapitalizácie

Celková hodnota indexu sa vyvíja na základe akcií, ktoré sú súčasťou indexu. Čím vyššia je hodnota akcií danej spoločnosti, tým väčší má vplyv na celkovú hodnotu daného indexu. Objem obchodovaných akcií v tomto prípade nie je podstatný. Príkladom takéhoto indexu je Dow Jones Industrial Average a Nikkei 225.

Na rozdiel od prvej spomínanej možnosti kde je hodnota tohto indexu ovplyvnená tiež množstvom zobchodovaných akcií. To v praxi znamená, že akcie firiem obchodovaných vo veľkých objemoch majú oveľa výraznejší vplyv na cenu daného indexu než menej obchodované firmy. Príkladom takéhoto indexu je DAX, S & P 500 a NASDAQ Composite.


Komodity

Komoditný trh síce patrí k pomerne malým trhom, ale všeobecne je považovaný za bezpečný prístav v obdobiach hospodárskych výkyvov. Investori sa k nim často obracajú, keď cena iných finančných inštrumentov na kapitálových trhoch klesá. Všeobecne môžeme povedať, že okrem energetických komodít a vzácnych kovov, ktorých kvôli neustálej ťažbe ubúda, predstavujú komodity zaujímavú možnosti pre diverzifikáciu obchodného portfólia s potenciálom oveľa výraznejšieho rastu hodnoty.

Obecne môžeme komodity rozdeliť na:

- vzácne kovy, napr. zlato, striebro, paládium a ďalšie

- základné kovy, napr. olovo, meď, hliník a ďalšie

- energetické komodity, napr. ropa a zemný plyn a ďalšie

- obilniny, napr. kukurica, pšenica, jačmeň a ďalšie

- ďalšie, napr. kakao, cukor a ďalšie